Flaga Anglii

Flaga Anglii

Pochodzenie flagi, jej skojarzenie ze św. Jerzym (patronem Anglii) oraz jej przyjęcie przez Anglię nie posiadają dokładnej i jasnej dokumentacji. W kościele św. Jerzego w Fordington w Anglii znajduje się rzeźba św. Jerzego na koniu prowadząca krzyżowców do zwycięstwa w bitwie pod Antiochią (czerwiec 1098); Jego flaga nosi krzyż. Wiadomo, że angielscy krzyżowcy używali czerwonej flagi z białym krzyżem około 1189 roku. Inna wzmianka, pochodząca z 1277 roku, świadczy o tym, że czerwony krzyż św. Jerzego na białym był używany do zawieszania proporczyków przez wojska króla Edwarda I. flaga, zwana Sztandarem Zwycięstwa, była wcześnie pokazywana w artystycznych przedstawieniach Chrystusa; Flaga została dopiero później przypisana św. Jerzemu w roli patrona żołnierzy.Niektóre dowody sugerują, że flaga tego projektu powiewała na angielskich statkach pod koniec XIII wieku. Jako część Union Jack i różnych innych brytyjskich flag, Krzyż św. Jerzego nadal odgrywa ważną symboliczną rolę, chociaż kiedy Anglia i Szkocja połączyły się, tworząc Wielką Brytanię w 1707 roku, ich flagi utraciły indywidualny status międzynarodowy. Zobacz także Szkocję, banderą.