Flaga stanu Wisconsin

Flaga stanu Wisconsin

25 marca 1863 roku Wisconsin przyjął niebieską flagę z herbem państwowym na awersie i herbem narodowym na rewersie. Kiedy flaga została ponownie założona 29 kwietnia 1913 r., Po obu stronach pojawiły się ramiona Wisconsin. Wielu było niezadowolonych, że flagi stanu Wisconsin nie można było łatwo odróżnić od innych flag stanowych, ze względu na użycie najpopularniejszego wzoru amerykańskiego - niebieskiego pola z centralnym godłem państwowym. Dlatego 14 maja 1980 roku zmieniono projekt flagi: nad ramionami dodano nazwę państwa, a poniżej wpisano datę przyjęcia do Unii (1848).

Herb w obecnym kształcie pochodzi z 1881 roku, chociaż podstawowy projekt został przyjęty 30 lat wcześniej. Amerykańskie motto „E pluribus unum” („Jeden z wielu”) i tarcza narodowa pojawiają się w centrum, w otoczeniu symboli typowych zawodów XIX-wiecznych - rolnictwa, górnictwa, produkcji i żeglugi. Górnik i marynarz służą jako zwolennicy tarczy, nad którą widnieje herb oddający cześć „Stanowi Borsuka”, przydomek przyjęty, ponieważ pierwsi górnicy w Wisconsin albo mieszkali w szybach kopalni, albo wykopywali przypominające nory chaty przypominające nory borsuka. Bezpośrednio nad herbem borsuka znajduje się zwój z mottem stanu „Naprzód”. Poniżej tarczy znajduje się róg obfitości i piramida z trójkątów przedstawiających wlewki ołowiu.