Szowinizm

Szowinizm , patriotyzm przesadny i nierozsądny, podobny do szowinizmu. Słowo to wywodzi się od imienia Nicolasa Chauvina, francuskiego żołnierza, który zadowolony z nagrody wojskowej i niewielkiej renty zachował prostolinijne oddanie Napoleonowi. Chauvin stał się typem kultu gloryfikacji wszystkiego, co militarne, który był popularny po 1815 roku wśród weteranów armii Napoleona. Później szowinizm zaczął oznaczać każdy rodzaj ultranacjonalizmu i był ogólnie używany do konotowania nadmiernej stronniczości lub przywiązania do grupy lub miejsca, do którego należy. Termin szowinizmmoże też opisywać postawę wyższości wobec przedstawicieli płci przeciwnej, jak w męskim szowinizmie. Niektórzy obrońcy praw zwierząt używali tego terminu, aby wskazać na podobną postawę ludzi wobec innych gatunków, jak w „szowinizmie gatunkowym”.