Metatron

Metatron, największy z aniołów w żydowskich mitach i legendach. Metatron nie jest postacią z Biblii hebrajskiej, ale jego imię pojawia się na krótko w kilku fragmentach Talmudu. Jego legendy znajdują się głównie w mistycznych tekstach kabalistycznych. Jest różnie identyfikowany jako Książę (lub Anioł) Obecności, jako Archanioł Michał lub jako Enoch po swoim cielesnym wstąpieniu do nieba. Powszechnie określa się go jako niebiańskiego pisarza rejestrującego grzechy i zasługi ludzi, jako strażnika niebiańskich tajemnic, jako pośrednika Boga z ludźmi, jako „mniejszego Jahwe”, jako archetyp człowieka i jako „którego imię jest podobne. jego mistrza ”. Ta ostatnia nazwa opiera się na hebrajskiej numerologii: tj. Kiedy spółgłoski składające się na imiona Metatron i Shaddai (Wszechmogący) są analizowane zgodnie z wcześniej przypisanymi wartościami liczbowymi, każda nazwa ma łącznie 314.Elizeusz ben Abuyah (rozkwitdo. 100 ce) mówi się, że odstąpił od apostazji po wizji Metatrona.

Ten artykuł został ostatnio poprawiony i zaktualizowany przez Melissę Petruzzello, zastępcę redaktora.